NYHETER

Nytt angående Stockasjöarna!

2012-03-12

Det har nu beslutats att Stockasjöarna kommer att gå upp i det ordinarie fiskevårdsområdet och gälla under samma regler som dessa.

Det kommer alltså INTE att planteras in någon ädelfisk i dessa sjöar och de kommer därför inte heller räknas som "put-and-take"-sjöar.

Hemsidan kommer uppdateras med avseende på detta och tidigare information om Stockasjöarna som "put-and-take"-sjöar kommer att tas bort.